Informasjon om kurset

HMS i landbruket er kurs i HMS for leder og andre i landbruksnæringen. Kurset er en kombinasjon av undervisning med kursholder og e-læring med avsluttende ettertest. Kurset blir holdt av HMS-rådgiver fra Norsk landbruksrådgivning. Gjennomført kurs oppfyller kravet § 3-5 i Arbeidsmiljøloven for HMS-opplæring som også er henvist til i KSL.

HMS-arbeid handler om å forebygge og avdekke risiko, samt hindre alvorlige konsekvenser. Alle i virksomheten må delta aktivt og involveres i dette arbeidet. Lederen har ansvaret for at virksomheten utfører internkontroll. At noen følger opp, også når noe går galt, er kvalitetsarbeid i praksis. HMS-arbeid skal sikre godt arbeidsmiljø, øke sikkerheten i arbeidet, forebygge helseskader og verne miljøet mot forurensing.

Varighet:

Kurset er beregnet til 10 timer. Del 1 er tre timer undervisning, enten ved fysisk oppmøte eller teams, del 2 er e-læring. Fullført kurs gir kompetansebevis. Gjennom e-læringen får du også et verktøy for å lage din egen beredskapsplakat tilpasset din gård.


Pris

Pris for NLR medlemmer med HMS-avtale kr. 2000,- + mva

NLR medlemmer kr. 2500,- + mva

Andre kr. 3000,- + mva

Deltager nr. to og flere fra samme virksomhet kr. 1500,- + mva


Kurset omhandler viktige temaer i landbruket som:

Finn kurs nær deg

Vi arrangerer kurs over hele landet.