Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. IPT-kurset er utviklet for å gi økt kvalitet på IPT-tilbudet. Det gir bedre forståelse av arbeid med kvalitet og HMS, gjennom fokus på helhet og sammenheng i kvalitetssystemet til IPT.
Deltagere på kurset vil gjennom teoretisk og praktisk opplæring få kunnskap til å utarbeide og benytte et eget kvalitetssystem som dokumentasjons- og forbedringsverktøy. Et godt kvalitetssystem gir økt kvalitet på egenrevisjon, avdekker avvik og lager risikovurdering og tiltaksplan i tråd med gitte krav fra KSL til IPT tilbydere. Fokus på egen rolle skaper en økt bevissthet rundt eget tilbud.

Hovedtema for IPT-kurset:

  • Motivasjon for eget arbeid med IPT/KSL
  • Etikk og moral
  • Finne frem i krav og lovverk
  • Kartlegging – risikovurdering – tiltaksplan
  • Egenrevisjon – gode rutiner

Omfang:

2 kursdager, til sammen 12 timer. Mellom kursdagene er det satt av minimum en uke til egenstudium, hvor deltagerne løser en oppgave knyttet til fordypning av eget tilbud ut fra spesifikasjoner i KSL.

IPT-kurset er egnet for:

IPT tilbydere, rettledere og revisorer fra landbruket, kjøpere av IPT-tjenester og studenter på høyskolenivå. Praktisk HMS-kurs eller tilsvarende grunnkunnskaper om HMS-systematikk, er et opptakskrav. Kontakt den lokale kursholder om du er usikker på tilstrekkelig grunnkunnskaper.

Vi arrangerer kurs i Inn på tunet over hele landet. Kurs i ditt nærområde finner du på kalenderen til din lokale NLR-enhet.
Eller ved å ta kontakt med oss på epost til nlr@nlr.no

Finn kurs nær deg

Vi arrangerer kurs over det meste av landet.