For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må brukerne inneha et autorisasjonsbevis, og såkalt sprøytesertifikat. Dette utstedes av Mattilsynet etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.

Ordningen bruker alle som bruker plantevernmidler for eksempel gårdbrukere, gartnere, skogbrukere, tilsatte i bedrifter, skoler og offentlig håndtering. Er du tvil for å få bevis, ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen før kursstart.

Finn kurs nær deg

Vi arrangerer kurs over det meste av landet.