Vi møter deg - i ditt arbeidsmiljø!

Gjennom rutinemessig oppfølging hjelper din HMS-rådgiver deg med å kartlegge arbeidsmiljøet på gården og finne løsninger på din arbeidsrelaterte utfordringer. Du får hjelp til å bygge opp og vedlikeholde ditt HMS / KSL-system på gården.

Vi er din bedriftshelsetjeneste og du får jevnlig oppfølging av din arbeidshelse. Bedriftshelsetjenesten innkaller til helsekontakt hvert 3. år og i tillegg kan du selv bestille en konsultasjon til bedriftslege, sykepleier eller fysioterapeut pr. år, uten ekstra kostnad. Om det oppstår og kritisk situasjon er vi din støttespiller.

Tegn HMS-avtale i dag

Dette inneholder HMS-avtalen:

 • HMS-besøk på gården tilbys hvert 3. år
 • Hjelp for å utarbeide handlingsplan for HMS for din gård
 • Helseoppfølging hos bedriftshelsetjenesten tilbys hvert 3. år
 • Ekstra konsultasjon ved bedriftshelsetjeneste ved behov
 • Ekstra HMS-bistand ved forespørsel
 • Nyhetsbrev seks ganger i året
 • Telefonveiledning om HMS-spørsmål
 • Krisebistand når det virkelig gjelder
 • Ekstra HMS-besøk til medlemsspris
 • Rabatt hos enkelte forsikringsselskap
 • Rabatterte kurs

Andre tjenester:

 • Bistand i hjelpemiddelsaker ved sykdom / ulykker / tilrettelegging
 • Yrkeshygienisk og arbeidsmedisinsk rådgivning
 • Andre medlemsrettede tjenester som du avtaler med BHT
Bondespire

Grunntilbud for firma med 5 eller flere medlemmer:

 • Årlig planleggingsmøte med HMS-rådgiver / BHT (aktivitetsplan for året)
 • Helsekontakt med målretta helsekontroll hvert tredje år
 • Mulighet for en konsultasjon pr. innmeldt pr. år hos BHT ved behov.
 • Årlig besøk av HMS-rådgiver som kan inneholde oppbygging / vedlikehold av IK / HMS-system, kartlegging av arbeidsmiljø, risikovurderinger, vernerunder mm. Tidskonto for bruk av rådgiver tilsvarende 0,5 timer pr. innmeldt medlem