Halle

HMS-studiet ved universitetet i Tromsø

Et godt HMS arbeid er ofte nøkkelen til en god arbeidshverdag. Landbruksbransjen jobber målrettet for å redusere ulykker og risiko og bondens egen forståelse av forbedringsarbeid, brannforebygging og kvalitetssystem er viktig for måloppnåelse. Statistikken viser at det er et stort forbedringspotensial for HMS arbeid i landbruket.
NLR HMS