Bonden er gårdens viktigste ressurs. Derfor har 9.000 norske bønder valgt å inngå HMS-avtale i Norsk Landbruksrådgiving. Med HMS-avtale vil du få besøk av HMS-rådgiver på gården og bli fulgt opp av bedriftshelsetjeneste.

Vi tilbyr tilpasset HMS-rådgiving med hjelp til risikovurdering for din produksjon.

Vi tilbyr rådgiving med ekstra fokus på KSL, bruk av maskiner, utarbeiding av SHA-plan om du skal bygge, HMS-rådgivning for deg som arbeidsgiver, samt gjennomgang før et tilsyn. Vi har også et bredt kurstilbud.

Gode rutiner, trygge bygninger, riktig maskinbruk og god helse for menneskene på gården, gir reduserte kostnader og bidrar til økt lønnsomhet i gårdsdrifta.

Kontakt meg for mer informasjon om HMS-tilbudet