​Kort om kurset:

6 timers kurs med lærer som skal gi trygghet og kunnskap til å møte medmennesker i stress og krise. Dette er et kurs for de som har arbeid eller roller i landbruket, hvor de treffer og samarbeider med bønder. Rådgivere, ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner. Kurset vektlegger drøfting og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Helsepersonell fra LHMS sin samarbeidende bedriftshelsetjeneste er med å underviser. De utfører helsekontroller og god kjennskap til bøndene.

Mål:

 • Vite om mulige tegn til stress- og krisereaksjoner
 • Tryggere kunne møte bønder i vanskeligheter og krise
 • Lettere kunne henvise til hensiktsmessig hjelp og bistand.

Tema som behandles:

 • Begrepene stress og krise
 • Hva kan utløse stress og krise
 • Faresignaler
 • Fysiske og psykiske symptomer
 • Ettervirkninger etter stress og krise
 • Hva gjør du?
 • Praktisk hjelp - Hjelpeinstanser
 • Våre roller og muligheter for å være til hjelp
 • Prosedyrer i og mellom landbrukets organisasjoner

Finn kurs der du er