Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for personer som eier og / eller leier og landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke noen gnagermidler.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er på mann:

  • har valgt på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus / rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå henne. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskrive planter / avlinger i f.eks. Aker. Hvilke preparater som vil være tilgjengelige av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

Kurs i gnagerbekjempelse Kursets varighet er 5 timer teori + 1 gjengeksamen.

Regelverk Bestemmelser om gnagermiddelautorisasjon er tatt inn i plantevernforskriften.

Tilsyn og kontrollkommunikasjon (miljørettet helsevern) har allerede ansvarlig for å prøve å synkronisere med bruk av gnagermidler i henhold til Forskrift om skadedyrbekjempelse. Dette vil fra nå av også gjelde tilsyn med bønder som autoriserer å bruke gnagermidler. Mattilsynet vil føre tilsyn med ved bønder innehar autorisasjon ved bruk av gnagermidler. I tillegg kan Mattilsynet i henhold til regelverk om næringsmiddel, furer og dyrehelse / dyrevern ta tilsyn med gnagermidlene ikke plassere slik at det er en pris for mat og dyr.

Finn kurs nær deg

Vi arrangerer kurs over det meste av landet.