HMS-tjenesten i Norsk Landbruksrådgiving er et helsefremmende tilbud til alle i landbruket. Vi bidrar til trygghet og overskudd. Vårt viktigste mål er å bidra til færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket, og gjennom det sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet i næringen.

Vi gir HMS-rådgiving til bønder over hele landet i form av rutinemessige HMS-besøk på gården, helseoppfølging hos bedriftshelsetjeneste, kursing og andre faglige tilbud som gjør hverdagen litt tryggere. Skulle ulykken først være ute tilbyr vi krisehåndtering.

Femti kompetente medarbeidere står for en omfattende kursvirksomhet og medlemsoppfølging. I samarbeid med lokale bedriftshelsetjenester tilbyr vi bedriftshelsetjeneste til rundt 10. 000 medlemmer over hele landet. Vi har også et samarbeid med Arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital i Trondheim. I tillegg stilles det til disposisjon kompetanse på blant annet arbeidsmedisin, ergonomi, yrkeshygiene, krisehåndtering, psykososialt arbeidsmiljø. Dette gir et tverrfaglig, helhetlig og behovstilpasset tilbud.

NLR HMS tilbyr kompetansegivende kurs til hele næringa uavhengig av medlemskap. Kurset ”HMS i landbruket" er utpekt som hovedsatsning for hele næringa gjennom ”Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk”. Over 10.000 bønder har deltatt på kurset. Kurset er skreddersydd til kravet i Arbeidsmiljølovens §3-5 hvor ansvarlig leder for enhver virksomhet pålegges å ta dokumentert HMS-opplæring.