På grunn av restriksjoner er tilgangen på utenlandsk arbeidskraft begrenset. Flere nordmenn har meldt seg og vil gjøre en innsats for norsk matproduksjon. Mange av disse er lite kjent med denne produksjonen, og NLR har derfor utviklet to kurs for å hjelpe bonden til å opprettholde kvalitetssikring i drifta og ta vare på de ansattes helse og sikkerhet.

Disse to kursene kan holdes samlet eller hver for seg og foregår på norsk via Teams. Du vil få tilsendt en link og trenger ikke eget program på din PC for dette. Vi kan også komme ut på gården for å holde kurset dersom du har mange ansatte (ta kontakt for avtale). Deltakerne vil få kursbevis. Kursene arrangeres såfremt det er nok påmeldte.

Hygiene i matproduksjonen

For at bonden skal få levert kvalitetsvarer og holde fokus på smittevern må arbeidstaker være kjent med følgende:

 • Matsikkerhet og hygiene
 • Krav og innhold i opplæringen
 • Arbeidsgivers- og arbeidstakers plikter
 • Hygienetiltak og smittevern
 • Sykdom
 • Forslag til rutiner
 • Førstehjelp og beredskap

Varighet ca. 1 time.

HMS for nye arbeidere

En del av de nye arbeiderne er ukjente med risikobildet på en gård og vil ha nytte av opplæring i følgende:

 • Regelverk
 • Arbeidsrutiner og dokumentert opplæring
 • Farer
 • Risikovurderinger
 • Verneutstyr
 • Rettigheter og plikter
 • Beredskap

Varighet ca. 2 timer