Hva gjør du, hvem spør du?

Branner og ulykker i landbruket rammer ikke bare bygninger og husdyr, men også bondens og hans familie. Forsikringen dekker stort sett det økonomiske tapet ved brann. Hvem hjelper til med å mestre de vonde følelsene? Bak ethvert avisoppslag om dyretragedier finnes en menneskelig tragedie. Tap av dyr er en stor belastning for bonden enten det dreier seg om rovdyrangrep eller alvorlig dyresykdom.Vi vil alle kunne oppleve situasjoner som blir for vanskelige å bære alene. Vanskeligheter blir først til en ”krise” når en ikke lenger er i stand til å finne en utvei. Hvem går en til med den personlige krisen? Konflikter dreier seg ikke bare om rettigheter men om følelser. En ”krisesituasjon” kan defineres som:


”En situasjon der tilgjengelige ressurser, tidligere erfaring og lærte reaksjoner

ikke lenger er tilstrekkelig for å mestre situasjonen.”

Søk hjelp

Ikke vent med å søke hjelp. Du er ikke alene om å ha det vanskelig. Det er ingen skam å be om hjelp, men det kan være avgjørende for flere enn deg at du gjør det.

Bry deg

Å bry seg om må ikke forveksles med å bry seg med. Kjenner du noen som har det vanskelig, så ikke utsett til i morgen det du kan gjøre i dag. Ta kontakt og spør ganske enkelt; Hvordan har du det, egentlig? Er du i tvil, spør noen om råd, men ikke utsett det. Kan ikke du hjelpe, kan kanskje andre. Du kan være den som tar initiativet og formidler den viktige hjelpen – i dag!

Trenger du øyeblikkelig hjelp?

Vårt tilbud

Norsk Landbruksrådgiving har HMS-rådgivere og avtaler med godkjente bedriftshelsetjenester som kan bistå deg med praktiske råd og veiledning når en krise oppstår. Du kan kontakte oss når du selv opplever livet vanskelig fordi:

 • livstruende sykdom eller plutselig tap av en nær person rammer deg
 • ekteskapet ryker
 • konfliktene tårner seg opp
 • økonomien er ute av kontroll
 • brann har rammet eiendommen
 • husdyr er tapt ved sykdom eller tatt av rovdyr
 • livet er dominert av ensomhet, isolasjon og meningsløshet

eller dersom du gjerne vil hjelpe en bonde som:·

 • er blitt rammet av alvorlig sykdom, dødsfall eller samlivsbrudd
 • er blitt rammet av brann eller har tapt husdyr ved sykdom eller rovdyr
 • har mistet humøret og ikke lenger deltar i fellesskapet
 • vanskjøtter dyr og gård
 • ikke lenger gjør opp for seg
 • tydelig misbruker alkohol eller andre rusmidler

Hva gjør NLR dersom du tar kontakt og er bekymret for egen situasjon?

Alle henvendelser vedrørende krisebistand er ulike. I noen tilfeller ønsker den som kontakter oss å få hjelp av HMS-rådgiver. HMS-rådgiveren kan bistå i forhold til en del praktisk hjelp som kan fortone seg som umulig å ta tak i på egenhånd når man befinner seg i en vanskelig situasjon. Det kan for eksempel være å kontakte Landbrukstjenester for å skaffe hjelp i fjøset, ringe regnskapsføreren, ha en dialog med Mattilsynet, snakke med de på Landbrukskontoret og lignende. Rett og slett trekke i noen tråder som kan gjøre det enklere for deg å komme tilbake til ønsket situasjon.

I andre tilfeller vil det være mer aktuelt å snakke med bedriftshelsetjenesten. Da kan HMS-rådgiveren formidle kontakt med kvalifisert personell i samarbeidende bedriftshelsetjeneste. Du vil da i første omgang få snakke med bedriftssykepleier som har erfaring med samtaler med folk som opplever at de er i en vanskelig situasjon. Det varierer hvor mange samtaler det blir behov for i hvert enkelt tilfelle. I noen tilfeller vil bedriftssykepleieren i samråd med deg henvise videre til annen kvalifisert hjelp som for eksempel psykolog.
Vi har selvsagt taushetsplikt og alle henvendelser til oss behandles konfidensielt. Er du usikker på om du skal kontakte oss bør du absolutt gjøre det. Er du bekymret for egen situasjon er det bedre å kontakte oss en gang for mye enn en gang for lite.

Tilbudet ovenfor gjelder alle som tar kontakt uavhengig av om de har HMS-avtale eller ikke.
De som har HMS-avtale har tilbud om en årlig konsultasjon hos bedriftshelsetjenesten. Den kan benyttes til oppfølging av for eksempel lungefunksjonen ved forandringer og lignende. Men den kan også benyttes til å ta en samtale med bedriftssykepleier til en såkalt sorteringssamtale. Det er mange ganger godt å ha noen utenforstående man kan diskutere den hverdagen som ikke helt går opp med. Lufte tankene sine rett og slett.

Vi gir råd og veiledning i krisesituasjoner gratis innenfor gitte rammer til alle i landbruket, uavhengig av HMS-avtale.
Norsk Landbruksrådgiving kan bistå med både kompetanse fra en samarbeidende lokal bedriftshelsetjeneste og/eller din HMS-rådgiver i de lokale enhetene.

Er du usikker på hvem du skal henvende deg til kan du nå oss på: 90 20 33 17 eller på mail til nlr@nlr.no

Vi er tilgjengelige på hverdager mellom 0800-1530. Trenger du akutt hjelp kan du ringe legevakta på telefon: 116 117