Kurset gir deg nyttig og oppdatert kunnskap for deg som aktiv i næringa. Kurset er en kombinasjon av film, tekst og oppgaver. Vernerunde, risikovurdering og beredskap er en rød tråd gjennom hele kurset. I kurset gjennomfører du virtuell vernerunde og finner avvik med forslag til forbedringer. gjennom kurset lager du også din egen beredskapsplan og plakat tilpasset din gård. Plakaten kan skrives ut og trykkes om ønskelig.

HMS i landbruket er et kurs for ledere og andre i landbruksnæringen. Kurset er en kombinasjon av undervisning med kursholder og e-læring med avsluttende ettertest. Kurset blir holdt av HMS-rådgiver fra Norsk landbruksrådgivning.

Gjennomført kurs oppfyller kravet § 3-5 i Arbeidsmiljøloven for HMS-opplæring som også er henvist til i KSL.

HMS-arbeid handler om å forebygge og avdekke risiko for å hindre uønskede hendelser. Alle i virksomheten må delta aktivt og involveres i dette arbeidet. Lederen har ansvaret for at virksomheten utfører internkontroll. At noen følger opp, også når noe går galt, er kvalitetsarbeid i praksis. HMS-arbeid skal sikre godt arbeidsmiljø, øke sikkerheten i arbeidet, forebygge helseskader og verne miljøet mot forurensing.

Kurset omhandler viktige temaer i landbruket som: