Har du utenlandsk arbeidshjelp på gården som trenger å lære flere norske ord og uttrykk knyttet til jordbruksnæringen.

Språk og ordforråd innen yrket med emner som

  • jordbruk
  • husdyrhold
  • utstyr
  • daglig drift og rutiner
  • HMS og internkontroll
  • arbeidsplaner
  • rapporter

Deltakerne skal etter endt kurs ha fått økt kompetanse på ulike fagbegrep og tematikk rettet inn jordbruk og tilegne seg språklige ferdigheter som aktivt støtter opp om forståelse av arbeidsoppgaver på arbeidsstedet, og om lover og regler.

Link til mer informasjon og påmelding til kurset: https://www.folkeuniversitetet...