Instruktørene Lena Kroik og Lena Fjällgren fra Sverige loset 12 godt motiverte reindriftsutøvere gjennom programmet som tok for seg blant annet benbrudd, hodeskader, blødninger, brannskader og hjertestans.

Forstehjelpskurs grane

Krevende arbeidshverdag

Førstehjelpskurset er utarbeidet med særlig hensyn til reindriftsutøvernes arbeidshverdag, og skal sette deltakeren i stand til å behandle skader som oppstår i forbindelse med praktisk reindrift. Reindriftsutøvere ferdes ute i all slags vær, i krevende terreng og gjerne i områder med dårlig mobildekning. Å kunne redde seg selv og sine kollegaer er viktig ettersom hjelpen kan være langt unna dersom det skulle oppstå uønskede hendelser. Kurskonseptet er utarbeidet av Paul Bendik Jåma som har god kompetanse innen livreddende førstehjelp og som kjenner reindriftsnæringen godt.

HMS-rådgiver i reindrift og arrangør Johan M. Stenfjell er godt fornøyd med innsatsen til deltakerne.

– Førstehjelpskompetanse gir økt trygghet til arbeidsfellesskapet i en sijte/siida (gruppe av reineiere med konsesjon til å drive reindrift), og er et godt HMS-tiltak, påpeker Stenfjell.

Flere kurs i høst

Det er tredje gang HMS i reindrift holder førstehjelpskurs for reindriftsutøvere. Siden de to første pilotgjennomføringene har det blitt rekruttert flere førstehjelpsinstruktører til å holde kurs, blant annet fra Sverige. I Finnmark er det også rekruttert instruktører og disse skal i september holde kurs for reindriftsutøvere i sin region.

Vi gratulerer deltakerne med vel gjennomført kurs, og ønsker nye deltakere velkommen til kurs hos oss!