Trygt landbruk - nyttig kunnskap for deg som bonde

Mange har tidligere tatt HMS-kurs gjennom oss. Vi tilbyr et oppfriskningskurs i HMS, «Trygt landbruk» som er et e-læringskurs.

Kurset tar for seg aktuelle temaer og problemstillinger du står ovenfor i landbruksnæringen. E-læringen veksler mellom tekst, film og oppgaver og vernerunder i 360-bilder hvor du finner avvik og får forslag til forbedringer. Gjennom kurset bygger du også din egen beredskapsplan og plakat til din egen gård med utgangspunkt i et kart. Denne kan skrives ut og henges opp, alternativt bestilles i stor størrelse.

Kurset er egnet for de som allerede kan dokumentere kravet til HMS-opplæring i Arbeidsmiljølovens §3-5 og inneholder nyttig fagstoff for deg som bonde. Få en god oversikt over regelverket, tips til en trygg og sikker hverdag samt nyttig informasjon dersom du er arbeidsgiver eller har andre tilknyttede næringer.

Er du ny i næringen eller mangler kurs som oppfyller kravet til HMS-opplæring for ledere anbefaler vi vårt kurs HMS i landbruket.