Bilde1
Medlem
⋅ HMS

Trafikksikkerhet med landbruksmaskiner

Sikkerhet ved bruk av landbruksmaskiner er et vanskelig, men et viktig tema. NLR Nord Norge har i januar og april gjennomført 3 fagdager om dette temaet i Troms og Finnmark. Her kommer noen av hovedpunktene.
NLR Nord Norge
SJA
Medlem
⋅ HMS

SJA - Sikker Jobb analyse

Med et fokus på Sikker Jobb analyse kan bedriften sikre seg at arbeidsoperasjoner er så trygge som mulig før arbeidet iverksettes.
NLR Nord Norge
Bilsete
Medlem
⋅ HMS

Påbud om bruk av setebelte i traktor

Fra 1. juli 2020 blir det et generelt påbud om å bruke setebelte i traktor. Dette er et enkelt og konkret tiltak som vil bidra til å redde liv.
NLR Nord Norge
Skilt 2
Medlem
⋅ HMS

Kjemikaler

I landbruket benyttes en lang rekke kjemikalier som f.eks. plantevernmidler, diesel, oljer, desinfeksjonsmidler, vaskemidler, maling og lakk, ensileringsmidler, frostvæske m.m. I tillegg dannes farlige kjemikalier gjennom forskjellige prosesser.
NLR Nord Norge
Godbondehelse vidar
Medlem
⋅ HMS

Hvordan har du det, sånn egentlig?

Lørdag 10. oktober var det markering av Verdensdagen for psykisk helse. Markeringen har som mål at det skal bli mer åpenhet omkring temaet. At nær sagt halvparten av den norske befolkning en eller annen gang i livet får utfordret den psykiske helsen, gjelder i aller høyeste grad også for bonden.
NLR Nord Norge
Beredskapsplan
Medlem
⋅ HMS

Hvordan er beredskapen på din gård?

Viktig med gode rutiner og en beredskapsplan En beredskapsplan skal brukes dersom det oppstår en kritisk situasjon på gården, det kan være brann, ulykke eller sykdom. Det kan ramme bonden selv, de ansatte, familien, eller besøkende.
NLR Nord Norge
Kunstgjodselspredning
Medlem
⋅ HMS

Gode rutiner er god forebygging

Å ha mye å gjøre kan være stressende, men en travel periode kan også være positivt. Det kan gi en mestringsfølelse at man får gjort mye, og er effektiv. Blir arbeidsmengden for stor derimot, kan man kjenne på stresset og føle at man ikke strekker til.
NLR Nord Norge
IMG 7458
⋅ HMS

Betraktninger rundt begrepet stress

En kan oppleve stress både i negativ og positiv form gjennom dagen. Hva skiller de to variantene og hvordan håndtere de?
NLR Nordvest
Rotte Foto Astrid Weider Ellefsen
Medlem
⋅ HMS

Hvordan fange rotter og mus?

Vi ser det er mange lykkes godt med å holde bestandene av mus og rotter nede. For å lykkes er det en fordel å sette seg inn i hvordan smågnagere lever og liker å ha det.
NLR Rogaland
Mokker kjoring
Medlem
⋅ Gjødsling

Gjødselgass

Hydrogensulfid er den viktigste bestanddelen i gjødselgass. Gassen er svært giftig og kan gi alvorlige forgiftninger. Den er fargeløs, tyngre enn luft og kan lukte som råtne egg. Lave konsentrasjoner av hydrogensulfid kan irritere øyne, hud og slimhinner i munn, nese og svelg. Hoste og pustebesvær kan også oppstå. Høye konsentrasjoner av hydrogensulfid kan gi raskt bevissthetstap, alvorlige symptomer og død.
NLR Nord Norge
Rundballar Foto Ole Arnfinn Roysland Fitjar
Medlem
⋅ Grovfôr

Gnagere i rundball

SKADEDYR: Mus og rotter gjør enkelte år stor skade på rundballer. Hvilke tiltak kan være aktuelle for å redusere problemet?
NLR Rogaland
Nlr 49228915248
⋅ HMS

Ta vare på hørselen din

Evnen til å høre godt er viktig for oss. Dersom hørselen reduseres opplever mange at de sliter med å følge samtaler i sosiale sammenhenger.
NLR HMS
Nlr 63011747271
⋅ Ergonomi

Vi bryr oss om deg og din helse - også i innhøstinga

Treskerne, presser og potetopptagere står klargjorte eller er i fullt arbeid. Dere sørger for at alt er godt smurt og strammet, tanken er full og alt er lagt til rette for at maskinen skal holde sesongen ut.
NLR HMS
1 ... 4 5 6 7