Bilde Firbladstadiet beskjaert
Medlem
⋅ Plantevern

Ta kveka på firebladstadiet

Vær ute i rett tid for å ta eit solid innhogg i kvekebestanden.
Landbruk Nordvest
Pexels helena lopes 4009902 1
⋅ Psykisk helse

Hvordan tåler du økte kostnader?

Pris på strøm, diesel, gjødsel og byggevarer har økt. Hvordan går det med deg i denne situasjonen?
NLR Viken
Familie bakfra
Medlem
⋅ HMS

Bonde og gravid? Søk svangerskapspenger!

Bønder er yrkesgruppe med flere risikofylte arbeidsoppgaver. Du skal oppleve at barnet i magen er trygt selv om du har et yrke med høy ulykkesrisiko. En forutsetning for å kunne søke om svangerskapspenger, er at du må være frisk gravid, men at jobben innebærer arbeid som medfører risiko for det ufødte barnet, og at det ikke er mulig å tilrettelegge slik at du unngår arbeidsoppgaver som innebærer risiko for barnet.
NLR Øst
Picture1
⋅ HMS

Om å bry seg!

Når det røyner på, er det viktig å finne ei dør ut før ein møter veggen. Det kan du trenge hjelp til.
NLR Vest SA
JKH safraharv saing gras teknikk
Medlem
⋅ HMS

HMS - Dokumenter opplæring

Viktig med dokumentert opplæring på utstyr som krever særlig forsiktighet.
NLR Nord Norge
Vernmangel
⋅ HMS

Du vår med ljose dagar...

For bonden betyr det lange, hektiske dagar med mykje som skal gjerast på kort tid. Risiko for hendingar og uhell er stor. Hugs på at det svært lett kan gå bra. Nøkkelen ligg i god førebuing og klargjering.
NLR Vest SA
Datablad
⋅ HMS

Farlig avfall - hva gjør jeg, og hvordan gjør jeg det

Kunnskap om farlig avfall er viktig. Alle som har med det å gjøre må vite hvordan avfallet skal håndteres, og ikke minst, ha kjennskap til konsekvensene hvis noe skulle gå galt. Her er en grunnleggende innføring: "Hva er egentlig farlig avfall?"
NLR HMS
NLR Nordland Bronnoy 4591
Medlem
⋅ HMS

Bruk verneutstyr riktig

Ved håndtering av plantevernmidler er det viktig å bruke verneutstyr – riktig verneutstyr!
NLR Nord Norge
Mokkspreding
Medlem
⋅ Gjødsling

Tid for spredning av husdyrgjødsel

Våronna er ei travel tid, men aldri så travel at vi ikke har tid til å tenke. Sørg for at du er trygg!
NLR Øst
1 2 3 4 5 6