Nlr 50109420287
Medlem
⋅ HMS

HMS i kornproduksjon

Viktigste faktorer som påvirker det fysiske arbeidsmiljøet i kornproduksjonen er eksponering av støv fra avling (organisk støv) og jord (kvartsstøv), samt eksponering for kjemikalier.
NLR Trøndelag SA
Nlr 52717807153
⋅ HMS

ATV - hvilke regler gjelder?

ATV-begrepet omfatter et bredt spekter av kjøretøy, fra firehjulsmopeder og motorsykler til konkurransekjøretøy og traktorer til bruk i land- og skogbruk.
NLR Trøndelag SA
Halmballer08
Medlem
⋅ HMS

Sikkerhet ved dyppluting

Etter årets tørkesommer er det aktuelt for noen å dypplute halm med Kaustisk Soda (Natriumhydroksid.)
NLR Trøndelag SA
Nlr 39549380168
Medlem
⋅ HMS

Gjødselgass

Vi ser det fortsatt er ulykker i forbindelse med omrøring i husdyrgjødsel.
NLR Trøndelag SA
Tomming av poteter fra tank til kasse
⋅ HMS

Unngå personskader under potethøstinga

For å ivareta sikkerheten og unngå stans i arbeidet ved potethøstinga, er det viktig med god planlegging og gode rutiner.
Fagforum Potet
1 2 3 4 5 6