Kunstgjodselspredning
Medlem
⋅ HMS

Gode rutiner er god forebygging

Å ha mye å gjøre kan være stressende, men en travel periode kan også være positivt. Det kan gi en mestringsfølelse at man får gjort mye, og er effektiv. Blir arbeidsmengden for stor derimot, kan man kjenne på stresset og føle at man ikke strekker til.
NLR Nord Norge
IMG 7458
⋅ HMS

Betraktninger rundt begrepet stress

En kan oppleve stress både i negativ og positiv form gjennom dagen. Hva skiller de to variantene og hvordan håndtere de?
Landbruk Nordvest
Rotte Foto Astrid Weider Ellefsen
Medlem
⋅ HMS

Hvordan fange rotter og mus?

Vi ser det er mange lykkes godt med å holde bestandene av mus og rotter nede. For å lykkes er det en fordel å sette seg inn i hvordan smågnagere lever og liker å ha det.
NLR Rogaland
Mokker kjoring
Medlem
⋅ Gjødsling

Gjødselgass

Hydrogensulfid er den viktigste bestanddelen i gjødselgass. Gassen er svært giftig og kan gi alvorlige forgiftninger. Den er fargeløs, tyngre enn luft og kan lukte som råtne egg. Lave konsentrasjoner av hydrogensulfid kan irritere øyne, hud og slimhinner i munn, nese og svelg. Hoste og pustebesvær kan også oppstå. Høye konsentrasjoner av hydrogensulfid kan gi raskt bevissthetstap, alvorlige symptomer og død.
NLR Nord Norge
Rundballar Foto Ole Arnfinn Roysland Fitjar
Medlem
⋅ Grovfôr

Gnagere i rundball

SKADEDYR: Mus og rotter gjør enkelte år stor skade på rundballer. Hvilke tiltak kan være aktuelle for å redusere problemet?
NLR Rogaland
Nlr 49228915248
⋅ HMS

Ta vare på hørselen din

Evnen til å høre godt er viktig for oss. Dersom hørselen reduseres opplever mange at de sliter med å følge samtaler i sosiale sammenhenger.
NLR HMS
Nlr 63011747271
⋅ Ergonomi

Vi bryr oss om deg og din helse - også i innhøstinga

Treskerne, presser og potetopptagere står klargjorte eller er i fullt arbeid. Dere sørger for at alt er godt smurt og strammet, tanken er full og alt er lagt til rette for at maskinen skal holde sesongen ut.
NLR HMS
Plenklippar krev dokumentert opplaering
⋅ Frukt og bær

Bruk tid på opplæring av sommarhjelpa – det løner seg

God og relevant opplæring sikrar at arbeidet vert gjort slik du vil. Det gjer arbeidstakaren trygg, og hindrar at det skjer skadar eller ulukker på person, produkt eller utstyr.
NLR Vest SA
Nlr 61379295144
⋅ Plantevern

Velg riktig verneutstyr!

Ved håndtering av plantevernmidler er det viktig å bruke verneutstyr – riktig verneutstyr!
NLR HMS
HMS radgiving
Medlem
⋅ HMS

Planlegg for det verste

Vi har alle en «supermann i magen» som gjør oss trygge på at «det skjer ikke meg», men av og til skjer det likevel uventede ting. Vi vet ikke hva som kan skje og vi vet ikke når – men dersom noe skjer må vi være forberedt slik at gårdsdriften og livet vårt kan fortsette på best mulig måte. Vi må tenke beredskap – og vi må planlegge i forkant!
NLR Øst
Den gode trappa
Medlem
⋅ HMS

Den gode trappa

Har du gode trapper på gården din?
NLR Trøndelag SA
1 2 3 4 5 6