Det å være bonde kan by på mange utfordringer, både positive og negative. Når man er prisgitt at naturen samarbeider for å få til et godt resultat kan man føle seg maktesløs når den ikke spiller på lag. I år har været ført til vanskeligheter for mange. Først tørken som ga svært dårlige avlinger hos mange av grasprodusentene, dårlig spiring i kornproduksjonen og vanskelige vekstvilkår i grønnsak og bærdyrkingen. Deretter ble det så vått i enkelte områder at produksjonen bokstavelig talt druknet. Dette går utover økonomien som kanskje allerede er presset fra før. I tillegg er det svært arbeidskrevende å først skulle sørge for vanning for deretter å skulle berge alt fra vannmengdene. Slike opplevelser kan føre til at situasjonen oppleves som overveldende og bekymringene blir for store. For noen kan det da være godt å få hjelp utenfra. Kanskje fra deg eller kanskje fra oss?

Vi reagerer ulikt

Vi reagerer forskjellig når vi blir bekymret. Noen blir litt "mørke" eller tunge i tankene, andre irritable eller lei seg, mens andre går helst for seg selv og grubler uten å dele med noen. Det er ikke alltid vi er bevisst på disse tankene og væremåten, men det påvirker familie og de rundt oss. Forsøk å kjenn etter hva som bekymrer deg og sett ord på det. Snakk med andre bønder i samme situasjon eller andre i næringen. Både økonomirådgivere og HMS rådgivere kan være gode samtalepartnere i disse situasjonene.

Hva kan du bidra med?

Betydningen av å stikke innom naboen for å spørre hvordan det går er sterkt undervurdert. Men det kan faktisk være nok til at en person får nok motivasjon til å fortsette selv i en vanskelig situasjon. Vi har alle behov for å bli sett. At akkurat du stikker innom og tar en kopp kaffe, spør hvordan det står til og lytter kan være en mye større hjelp enn du tror. Mange jobber alene på gården og selv om de har familie er det mange som føler seg alene i forhold til utfordringer med gårdsdrifta.

Det å bry seg om må ikke forveksles med å bry seg med. Kjenner du noen som har det vanskelig, så ikke utsett til i morgen det du kan gjøre i dag. Ta kontakt og spør ganske enkelt; Hvordan har du det, egentlig? Er du i tvil, spør noen om råd, men ikke utsett det. Kan ikke du hjelpe, kan kanskje andre. Du kan være den som tar initiativet og formidler den viktige hjelpen.

Hva kan vi bidra med?

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet har HMS-rådgivere og avtaler med godkjente bedriftshelsetjenester som kan bistå deg med praktiske råd og veiledning når en vanskelig situasjon oppstår. HMS-rådgiverne er ikke helsefaglig utdannet, men kan formidle kontakt til de som kan hjelpe deg videre dersom du trenger mer hjelp enn en samtalepartner. Det kan være et sted å begynne når du ikke helt vet hvordan du skal håndtere situasjonen. Du er velkommen til å kontakte oss selv eller du kan videreformidle kontakt på vegne av andre.

Vi gir råd og veiledning i vanskelige situasjoner gratis innenfor gitte rammer til alle i landbruket, uavhengig av HMS avtale.