Utmarksbeite 3
⋅ Husdyr

Husdyr på beite

Det er snart tid for å slippe husdyr i utmark. Dette er god ressursutnyttelse og god dyrevelferd. Beiteperioden kan også by på interessekonflikter i noen områder.
NLR HMS
Nlr 61379295144
⋅ Plantevern

Velg riktig verneutstyr!

Ved håndtering av plantevernmidler er det viktig å bruke verneutstyr – riktig verneutstyr!
NLR HMS
Sikkerhet i varonna 3
Medlem
⋅ HMS

Sikkerhet i våronna

Våronna er en travel periode med mye som skal gjøres på kort tid. Med god planlegging og litt struktur legger du et godt grunnlag for ei sikker og effektiv våronn.
NLR Trøndelag SA
Familien Simon Andre Simonsen 2021
⋅ HMS

Bonden er gårdens viktigste ressurs

Store omveltninger i verden gjør at den økonomiske situasjonen for bonden gått fra vanskelig til nærmest umulig med høye priser på mange driftsmidler. En presset økonomi er blant de viktigste årsakene til psykisk sykdom, men også den fysiske helsa er utsatt.
NLR Agder
Brannslukningsapparat JS
⋅ Brann

Fungerer dine brannslukkere?

Det vet man ikke før man trenger det, men med jevnlig tilsyn og kontroll er sannsynligheten større for at apparatene fungerer som de skal og ikke gir falsk trygghet.
NLR Agder
Bilde til Gront i Fokus Sikkerhet og helse i varonna 2022 2
Medlem
⋅ HMS

Sikkerhet og helse i våronna

Alle bør ha som mål å være like hel og frisk om kvelden, som da man sto opp om morgen. Godt sliten er greit, men ikke skadd eller utsatt for skadelige situasjoner.
NLR Øst
Nettside herobilde
⋅ HMS

«Det kan gleppe for dei gløgge og»

Eg har trøysta meg mange gonger med dette ordtaket av Ivar Aasen når planar går i vasken, eller arbeid eg skal ha gjort ikkje går heilt slik eg har tenkt.
NLR Vest SA
Beredskapsplakat
Medlem
⋅ HMS

Utendørs beredskapsplakat

Ønsker du beredskap plakat som tåler å stå ute? Alle som driver gårdsbruk er pålagt et beredskapsskilt i driftsbygningen.
NLR Nord Norge
Pexels helena lopes 4009902 1
⋅ Psykisk helse

Hvordan tåler du økte kostnader?

Pris på strøm, diesel, gjødsel og byggevarer har økt. Hvordan går det med deg i denne situasjonen?
NLR Viken
Familie bakfra
Medlem
⋅ HMS

Bonde og gravid? Søk svangerskapspenger!

Bønder er yrkesgruppe med flere risikofylte arbeidsoppgaver. Du skal oppleve at barnet i magen er trygt selv om du har et yrke med høy ulykkesrisiko. En forutsetning for å kunne søke om svangerskapspenger, er at du må være frisk gravid, men at jobben innebærer arbeid som medfører risiko for det ufødte barnet, og at det ikke er mulig å tilrettelegge slik at du unngår arbeidsoppgaver som innebærer risiko for barnet.
NLR Øst
1 2 3 4 ... 8