Brann
Medlem
⋅ HMS

Brannforebygging i innhøsting

Gjør deg selv en tjeneste og gjør gode brannforebyggende tiltak for å unngå landbruksmaskiner i brann.
NLR Øst
Foto fra pixabay.com
⋅ Ulykker

Bevegelige deler innebærer risiko

Alle bevegelige deler innebærer en risiko. Gå gjerne en ekstra vernerunde og sjekk om alle verneinnredninger er i orden.
NLR Viken
Dialog
Medlem
⋅ HMS

Ungdom i arbeid

Skal du ha sommerhjelp på din gård? Da er det et par ting som er viktig å huske.
NLR Nord Norge
3 A7 A9312
⋅ Dyrkingsråd

Grasvettregel nr.3

Tenk sikkerhet i alt du gjør. Ta deg tid til mat og hvile. Bruk setebelte!
NLR Nordvest
Nettside herobilde
⋅ HMS

HMS-rådgiving på gården

Med HMS-avtale vil du få besøk av HMS-rådgiver på gården og bli fulgt opp av bedriftshelsetjeneste
NLR Østafjells
3 A7 A9312
⋅ Traktor

Grasvettregel 3

Tenk sikkerhet i alt du gjør. Ta deg tid til mat og hvile. Bruk setebelte!
NLR
1 2 3 4 ... 8