Stoy og gravide Sandra
Medlem
⋅ HMS

Gravide og støy

Støy oppstår også inni magen
NLR Trøndelag SA
Nlr 41061889313
⋅ Regelverk

Bruk setebelte i traktor

1. juli 2020 ble det innført et generelt påbud om å bruke setebelte i traktor. Dette påbudet er et tiltak som kan bidra til å redde liv og hindre alvorlige ulykker.
NLR HMS
Kontorarbeid
Medlem
⋅ HMS

Hei! Har du det bra?

Det kunne vært det første du sa når du møtte naboen ved postkassa eller på traktoren, men er i dette tilfellet introen til noen linjer om å ta vare på naboer og kolleger.
NLR Agder
JAT gras rundballer forsok hoyensilasje
⋅ HMS

Stå sammen i krise

Når krise oppstår er det viktig med god plan og godt utstyr. Den nye beredskapsplanen for jordbruket i Agder er et av disse verktøyene.
NLR Agder
Nlr 64725110553
Medlem
⋅ HMS

Vær beredt ved tilsyn

Få på plass rutiner og dokumenter før sesongen! Da er du beredt når tilsynene dukker opp på gården.
NLR Agder
Fjosbesok plastbeskyttelse 2016
⋅ HMS

Velg helse, miljø og sikkerhet

Trenger du hjelp til dokumentasjoner, KSL med mer? Få sortert ut det du og din virksomhet trenger å ha rutiner på.
NLR Agder
Kontorarbeid
Medlem
⋅ HMS

Redusèr stress og bekymringer!

Økonomiske bekymringer. Stadig tidspress. En sesong med dårlig vær. Så kommer papirarbeidet. Få hjelp til dokumentasjoner, KSL mm. Få sortert ut det du og din virksomhet trenger å ha rutiner på.
NLR Agder
JKH Tankvogn fanespreder husdyrgjodsel teknikk
Medlem
⋅ HMS

Bonden svimte av og dyr døde

Dette var i forbindelse med utkjøring av husdyrgjødsel på Agder i fjor. Den erfarne bonden fikk heldigvis nok frisk luft raskt nok til å våkne opp igjen. 7 okser døde hos han. Erfarne bønder kan også feilberegne.
NLR Agder
Bilde1
Medlem
⋅ HMS

Trafikksikkerhet med landbruksmaskiner

Sikkerhet ved bruk av landbruksmaskiner er et vanskelig, men et viktig tema. NLR Nord Norge har i januar og april gjennomført 3 fagdager om dette temaet i Troms og Finnmark. Her kommer noen av hovedpunktene.
NLR Nord Norge
SJA
Medlem
⋅ HMS

SJA - Sikker Jobb analyse

Med et fokus på Sikker Jobb analyse kan bedriften sikre seg at arbeidsoperasjoner er så trygge som mulig før arbeidet iverksettes.
NLR Nord Norge
Bilsete
Medlem
⋅ HMS

Påbud om bruk av setebelte i traktor

Fra 1. juli 2020 blir det et generelt påbud om å bruke setebelte i traktor. Dette er et enkelt og konkret tiltak som vil bidra til å redde liv.
NLR Nord Norge
Skilt 2
Medlem
⋅ HMS

Kjemikaler

I landbruket benyttes en lang rekke kjemikalier som f.eks. plantevernmidler, diesel, oljer, desinfeksjonsmidler, vaskemidler, maling og lakk, ensileringsmidler, frostvæske m.m. I tillegg dannes farlige kjemikalier gjennom forskjellige prosesser.
NLR Nord Norge
Godbondehelse vidar
Medlem
⋅ HMS

Hvordan har du det, sånn egentlig?

Lørdag 10. oktober var det markering av Verdensdagen for psykisk helse. Markeringen har som mål at det skal bli mer åpenhet omkring temaet. At nær sagt halvparten av den norske befolkning en eller annen gang i livet får utfordret den psykiske helsen, gjelder i aller høyeste grad også for bonden.
NLR Nord Norge
Beredskapsplan
Medlem
⋅ HMS

Hvordan er beredskapen på din gård?

Viktig med gode rutiner og en beredskapsplan En beredskapsplan skal brukes dersom det oppstår en kritisk situasjon på gården, det kan være brann, ulykke eller sykdom. Det kan ramme bonden selv, de ansatte, familien, eller besøkende.
NLR Nord Norge
1 2 3 4 5 6