Hva innebærer en helsekontroll og hvorfor bør du ha det?

Dette er en kontroll hos bedriftssykepleier eller bedriftslege og retter seg mot de utfordringene som er i ditt yrke. Som bonde eller ansatt i landbruket er du utsatt for en del faktorer i arbeidsmiljøet som kan påvirke kroppen, som for eksempel støv, gasser, støy, mugg, ergonomiske belastninger m.m. En helsekontroll skal bidra til å oppdage tidlige tegn på utvikling av skader eller sykdom. Dokumentasjonen på din arbeidshelse kan senere være nyttig ved en eventuell yrkesskadesak.

Kontrollen er rutinemessig og de som har en HMS-avtale kalles inn hvert 3. år. Dersom det er behov for oppfølging oftere, avtales det med den enkelte.

Ved helsekontroll utføres

Kontakt din HMS-rådgiver i NLR, eller ta direkte kontakt med din bedriftshelsetjeneste ved behov for hjelp og råd.

Oppfølgingen fra bedriftshelsetjenesten er en viktig forsikring for din helse!