Norsk Landbruksrådgiving SA (NLR SA) ble stiftet i august 2023 og var operativt fra 1. januar 2024. NLR SA er organisert som et samvirke og har fokus på medlemsdemokrati og eierstyring. Årsmøtet er høyeste organ.

Dette er første gang NLR gjennomfører elektronisk valg av årsmøteutsendinger. Les mer på nlr.no/valg

Årsmøteutsendingene fra hver region utgjør også et regionutvalg, som er nivået mellom medlemmene i en region og årsmøtet i NLR SA.

De regionale valgkomiteene la i desember fram sine innstillinger med presentasjon av kandidatene >

Det kom totalt seks benkeforslag, men ingen av de foreslåtte ønsket å stille til valg.

Alle medlemmer fikk en SMS med lenke til valget og oppfordring om å stemme innen 9. februar.

Se resultatet av valget >