Bruk av setebelte i traktor skal bidra til at den enkelte bonde er tryggere på jobb. I situasjoner med velt, påkjøring og steiling vil setebelte kunne ha stor betydning for sikkerheten; det kan til syvende og sist utgjøre forskjellen på liv og død.

Det er ikke bare traktorkjøreren selv som rammes etter en ulykke. På en gård henger hjem, familie og arbeid tett sammen. Hvis en bonde blir ufør eller dør, blir bondens ansvar videreført til familien og de nærmeste.

Bonden er viktig for familie, venner og lokalsamfunn. Fordi jordbruksnæringa trenger bonden; og fordi Norge trenger jordbruksnæringa.

Bruk setebeltet når du kjører traktor!

Se filmene fra kampanjen og les mer om regelverket, aktuelle spørsmål og konsekvensene

Det må holdningsendring til