– For mange er dette vanskelig om økonomien er presset fra før. Dersom du opplever at situasjonen er krevende, er det viktig at du tidlig tar grep og kontakter de rådgiverne du har rundt deg, sier Linn Thorud, fagleder HMS i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Skjermbilde 2021 06 10 kl 10 36 30

Selv om myndighetene viser forståelse for den krevende situasjonen med strømkompensasjonsordninger og tilleggsbevilgninger, er rådgiveren bekymret for konsekvensene av de økte kostnadene for bonden.

– Vi ønsker å understreke at det er bedre å ta kontakt med rådgiver i en tidlig fase. Dersom du kjenner at bekymringene tynger, har vi et etablert apparat som hjelp til bonden, sier Thorud.

Få oversikten

– Ta snarest kontakt med din regnskapsfører for å få en god oversikt over din økonomisk situasjon. Både regnskapsfører og økonomirådgivere i NLR Innlandet er gode diskusjonspartnere, sier Linn Thorud.

Videre peker hun også på kunderådgiver i din bank. Hun oppfordrer at du snarlig tar kontakt dersom du ser at likviditeten blir for stram framover.

– Tidlig kontakt er viktig for at banken skal få tid til å se hva de kan bidra med. Ikke la problemene hope seg opp før du gjør noe, oppfordrer Thorud.

Det viktigste nettverket

Det viktigste kontaktnettet er de menneskene du har rundt deg, i familie, venner og naboer. De fleste av disse kjenner deg godt og er villige til å stille opp dersom du har det tungt.

– Å bry seg om må ikke forveksles med å bry seg med. Har du noen rundt deg som sliter, ta kontakt og spør hvordan det står til, sier Linn Thorud.

Finn HMS-rådgiver nær deg

Bondens nettverk

Flere kommuner i Innlandet har etablert Bondens nettverk. Dette er både en systematisk arbeidsmetode for å forebygge psykisk uhelse i landbruket og et sikkerhetsnett hvis en ulykke rammer en bonde.

– Det er gledelig at flere kommuner i Innlandet nå er i ferd med å etablere Bondens nettverk, sier Linn Thorud

> Les mer om Bondens nettverk