─ Dette samarbeidet er et eksempel på hvordan ulike aktører innen landbruket kan jobbe sammen for å både øke faglig kompetanse og styrke næringen, sier Bjarne Holm, direktør i NLR, og Lisa Brøndbo, organisatorisk leder i NLT.

Lisa Brøndbo understreker betydningen av å bygge på hverandres kompetanse og spille hverandre gode gjennom utveksling av fagkunnskap. Hun mener at et slikt samarbeid til syvende og sist kommer gårdbrukerne til gode gjennom bedre tjenester.

Nettverk over hele landet

– Det er viktig at takstfolk har tilgang til gode og oppdaterte kalkyler og tallgrunnlag, samt at de kjenner de ulike produksjonene godt, understreker Lisa Brøndbo. Hun fremhever også behovet for å ha tilgang til gode foredragsholdere på kurs, og å ha et nettverk av gode rådgivere i NLR å henvise til dersom gårdbrukerne trenger en driftsplan når de skal ta over eller kjøpe gård, bygge driftsbygninger eller trenger HMS-tjenester.

─ Er vi for eksempel på takstoppdrag på en gård der det vurderes ombygging til lausdrift, anbefaler vi ofte bonden å ta en prat med en byggrådgiver i NLR som har spesialkompetanse på inspeksjon av gjødselkjellere, sier Lisa Brøndbo.

Utfyller hverandre

─ Tjenestene våre utfyller hverandre i stor grad, og når vi kjenner hverandres fagfelt er det lettere på spille på hverandre. For NLR er det avgjørende å ha tilgang til lokalkjente og kompetente takstfolk over hele landet som de kan henvise gårdbrukere til når de står ovenfor et generasjonsskifte, salg, erstatningsoppgjør eller skal refinansiere lånet for å få bedre betingelser i banken, sier Bjarne Holm.

Lisa Brøndbo og Bjarne Holm påpeker at samarbeidet mellom Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Landbrukstakst er positivt for alle parter. De understreker viktigheten av kompetansedeling på tvers av fagområder og felles innsats for å fremme et bærekraftig og konkurransedyktig landbruk.

Kontakter:

  • Lisa Brøndbo, 90 07 16 98
  • Bjarne Holm, 92 23 71 55

Fakta om Norsk Landbrukstakst SA (NLT):

Fakta om Norsk Landbruksrådgiving SA (NLR):