Plantevernmidler i Norge

På Mattilsynets liste over godkjente plantevernmidler er det oppført 255 ulike preparat. De er merket med faresymboler i forhold til helse- og miljøfare. Noen midler er merket som akutt giftige og dødningehode-symbolet. Dette er plantevernmidler som kan gi livstruende skader ved svelging, hudkontakt og/eller innånding. Selv om midlene gjennomgår en omfattende godkjenningsprosess, har man begrenset kunnskap over langtidsvirkninger i form av bl.a. reproduksjonsskade, fosterskade og kreftrisiko. I Norge omsettes årlig rundt 2 500 tonn preparater eller rundt 700 tonn virksomt stoff. Sikkerhetsdatabladene inneholder informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak, og skal være lett tilgjengelig for den som bruker plantevernmidler. Det siste er kravet. For din egen del er det lurt å vite hva du holder i hånda.

Oppbevaring

Kravet er at midlene skal oppbevares i tett, låst og merket skap eller eget rom og i original beholder. Oppbevaringsstedet skal kun inneholde plantevern og eventuelle andre kjemikalier. Dersom middelet krever det, skal oppbevaringsstedet være ventilert til friluft. Du bør også ha en oversikt over hvilke plantevernmidler du har. Midler som ikke lenger er godkjent skal leveres til godkjent mottak senest etter avviklingsperioden. Her kan du sjekke om et preparat er godkjent eller har gått ut.

Håndtering

For riktig håndtering av plantevernmidler trengs det verneutstyr og gode arbeidsrutiner under hele arbeidsoperasjonen, men særlig under tilmåling og utblanding av midlene. Ved manuell tilmåling er det viktig å legge godt til rette for en strukturert, ryddig og ren arbeidsplass slik at man hele tiden har god kontroll. Helst bør det være en egen arbeidsbenk med håndvask. Etter bruk må utstyr skylles grundig og skyllevannet helles på sprøytetanken. Mer info om riktig bruk av verneutstyr finner du i denne artikkelen.

Oppbevaring av plantevernmidler. Foto: Silke Hansen
Eksempel på gode rutiner for vask og oppbevaring av tilmålingsutstyr og verneutstyr etter bruk av plantevernmidler. Holderen til høyre brukes til hansker. Foto: Silke Hansen