Bonden er gårdens viktigste ressurs. Derfor har 9.000 norske bønder valgt å inngå HMS-avtale i Norsk Landbruksrådgiving. Med HMS-avtale får du besøk av HMS-rådgiver på gården og blir fulgt opp av bedriftshelsetjeneste hvert tredje år.

Målet er å jobbe forebyggende og redusere helseskadelige effekter i arbeidsmiljøet og gjennomføre lovpålagte kontroller og bistand i et arbeidshelseperspektiv. Les mer om våre samarbeidspartnere under og hvordan en helsekontroll foregår.

Helsekontroll hos Avonova Helse

Arbeidshelseundersøkelse hos HAVA BHT

Nettside herobilde

HMS-avtalen omfatter:

 • HMS-besøk på gården tilbys hvert 3.år
 • Hjelp til å utarbeide handlingsplan for HMS for din gård
 • Helseoppfølging hos bedriftshelsetjenesten tilbys hvert 3. år
 • Ekstra konsultasjon hos bedriftshelsetjenesten ved behov
 • Ekstra HMS-bistand ved forespørsel
 • Telefonveiledning om HMS-spørsmål
 • Krisebistand når det virkelig gjelder
 • Ekstra HMS-besøk t il medlemspris
 • Rabatt hos enkelte forsikringsselskap
 • Rabatterte kurs
 • Fagmøter
 • Nyhetsbrev seks ganger i året

NLR har 9000 medlemmer med HMS-avtale.

Ta vare på deg selv – tegn avtale du også!


Les mer om vårt HMS-tilbud her