Dersom du er eieren av et bygg som oppføres, har du byggherreansvaret. Dette medfører en del forpliktelser som du ikke kan kjøpe deg fri fra, selv om mange tror de kan det om de får en totalentreprise.

Trykk på link til artikkelen her, og les mer om ansvaret du har som byggherre:

Du kan ikke kjøpe deg fri fra ansvaret - Norsk Landbruksrådgiving Innlandet (nlr.no)

Fagmøte

Fredag 19. februar kl 10.00-11.00 arrangeres det fagmøte med tema SHA-plan og Byggherreforskriften. Møtet blir på Teams, og Bodil tar imot påmelding på e-post; bodil.lundbakk@nlr.no

I NLR Nord Norge har vi tre ansatte som kan bistå i arbeidet med en SHA-plan. Ta kontakt med:

Tom Okan

Brønnøysund

926 29 452

Tom.okan@nlr.no

Tom

Solfrid Ramberg

Finnsnes

915 98 411

solfrid.ramberg@nlr.no

Solfrid

Bodil Lundbakk

Valnesfjord

957 44 821

bodil.lundbakk@nlr.no

Bodil