Støy kan forårsake ubotelig skade på ørene dine. Mangel på bruk av øreklokker eller hørselvern kan også ha negativ påvirkning på andre områder enn ørene. Skader på hørsel kan påvirke hjerte- og karsystemet, muskelspenninger, stress og høyt blodtrykk.

Hvor ofte og hvor lenge du er utsatt for støy er avhengig av lydnivået. Det er du som arbeidsgiver som er ansvarlig for å beskytte ansatte mot støyskader (husk på deg selv) og foreta målinger. Det er viktig å kartlegge gjennomsnittsstøy og impulsstøy (slag og skudd)

Det å fjerne eller dempe støykilden er jo den beste måten å redusere støybelastningen på. Dette er jo ikke alltid enkelt. Da er det viktig å velge et riktig hørselvern ut fra et stort utvalg av forskjellige typer. Det finner ørepropper av skum, formstøpte propper. Propper med bøyle, passive og elektroniske øreklokker m. m.

Støybelastningen regnes ut fra en 8 timers periode på mellom 80dBA og 85 dBA. Viser målinger at støybelastningen er 80 dBA skal de som jobber der få tilbud om å bruke hørselvern. Er belastningen 85 dBA eller høyere er det påbudt å bruke hørselvern. Dette gjelder også slagstøy over 130 dBC (peak)

Alle hørselvern er merket med en verdi som sier noe om hvor mye det demper. Det er en SNR kode (Singel Number Rating) denne angir en gjennomsnittlig beskyttelsesfaktor. Som et eksempel på et hørselvern med en ANR verdi på 24 vil gi et støynivå på 76 dBA hvis gjennomsnittsstøyen er målt på 100 dBA i en 8 timers periode. For å regne ut dette må støyen måles.

Hørselvernet må brukes hele tiden du oppholder deg i en støysone. Det å beskytte begge ørene samtidig er viktig. Ofte kan man se at enkelte bruker hørselvernet bare halvveis på det ene øret fordi du skal ha kontakt med andre. Da kan det hende du har valgt feil hørselvern som har for stor demping. Velg et hørselvern son gir en demping på mellom 70 -80 dBA.

Husk også på vedlikehold av hørselvernet ditt. Rengjør putene ved å fukte en klut med et mildt såpevann. Ikke få vann inn i elektroniske hørselvern. Dersom det er sprekker i puta på hørselvernet vil den ikke gi god nok beskyttelse. Du kan enkelt bytte ut dette ved å kjøpe et nytt hygienesett.

Ta vare på hørselen din!