Gjødselgass

De fire viktigste gassene fra husdyrgjødsel er hydrogensulfid, metan, ammoniakk og karbondioksid.

I høye konsentrasjoner, kan hver av disse gassene utgjøre en helserisiko for mennesker og husdyr.

Primære farer er:

  • Giftige for mennesker og dyr.
  • Oksygenmangel som resulterer i kvelning.
  • Eksplosjoner kan oppstå når oksygen blandes med gasser som metan.

Hydrogensulfid (H2S) regnes som den farligste av gjødselgassene. I høye konsentrasjoner gir H2S respirasjonsstans i løpet av 1-2 åndedrag. Den lukter råttent egg og er tyngre enn luft. Etter å ha pustet inn denne gassen i en kort periode, eller ved høye konsentrasjoner, lammes luktesansen og du kan ikke lenger lukte at gassen er tilstede.

Høye gasskonsentrasjoner av hydrogensulfid kan gi umiddelbart bevissthetstap og død ("knockdown") og krever øyeblikkelig og aggressiv respirasjonsbehandling.

Risikovurdering

Før arbeidet med omrøring starter skal det lages en prosedyre med en sikker jobbanalyse (SJA). Tiltakene som blir foreslått i SJA skal gjennomføres før start av arbeidet.

Arbeidstilsynet har blant annet fokus på dette ved tilsyn på gårdsbruk.

Rådgiving og bistand

Ta kontakt med din nærmeste HMS-rådgiver for å få tilgang til den nye prosedyren og rådgiving angående fare ved gjødselgass og gjødselhåndtering