Forberedelser og stress

Å ha mye å gjøre kan være stressende, men en travel periode kan også være positivt. Det kan gi en mestringsfølelse at man får gjort unna mye og vært effektiv. Blir arbeidsmengden for stor derimot, kan man kjenne mye på stresset og føle at man ikke strekker til.

Vær godt forberedt og klargjør i god tid for å unngå stress når det nærmer seg kjøreklart. Sjekk koblinger, kraftoverføringsaksler, hydraulikkslanger i god tid før våronna slik at du reduserer risikoen for uønskede hendelser når det står på som verst. Er arbeidsmengden OK, eller blir du for sliten? Ta pauser, involver familie – få hjelp hvis du kan og føler behov. Snakk med andre om hvordan de forbereder seg og hvordan de takler de travle periodene. Dette kan skape en følelse av fellesskap og samhold som gjør hverdagen lettere selv om arbeidsmengden forblir den samme. I tillegg er det en del ytre faktorer – været, jobb ved siden av eller familiesituasjon – som man ikke kan gjøre noe med direkte, men som man kan gjøre lettere dersom man tar noen forholdsregler.

Ergonomi

Våronn innebærer mye ensidig arbeid, med mange timer på traktoren. Kontrollpaneler og spaker er oftest på høyre side i traktorhytta. Dette gir god oversikt, og er i utgangspunktet en god arbeidsplass. Sørg for å stille inn sete og armlener slik at du får riktig sittestilling. Et litt for høyt armlene kan føre til senebetennelse/musearm som fort kan bli langvarig. Mange bruker mye tid på å finjustere maskiner og redskap, men ikke på traktorsetet. Sørg også for ren og ryddig hytte slik at du unngår løse gjenstander ved eventuell bråstopp eller velt. Bruk av setebelte kan også være lurt ved kjøring på jordet fordi du automatisk får en bedre sittestilling med støtte i korsryggen og for lårene. Uten belte glir du fort ned i setet og får negativ svai i korsryggen.

Pauser og forebygging

Våronn innebærer lange arbeidsdager i traktoren. Ideelt sett skulle man jobbet fra kl. 08.00–16.00 med 30 min. spisepause, men vi vet hvordan det er i praksis. Det blir gjerne mange timer i traktoren i løpet av en dag. Det kan være en god idé å gå av traktoren og strekke på beina en gang i timen. Da får du mulighet til å inspisere redskapen mens du lufter deg. Det har også en del å si hvordan du går av traktoren. Hopper du ned? Dårlig blodsirkulasjon og stive ledd og muskler som følge av mange timer med stillesitting gir en ekstra belastning på knær, hofter og rygg. Bruk trinnene på traktoren, og gå gjerne baklengs ned dersom du føler deg stiv.

Storsekkhåndtering

Håndtering av storsekker er et spesielt faremoment. En typisk storsekk veier 600 kg. Gå aldri under hengende last, men bruk en langskaftet kniv for å skjære opp storsekken. Slangebruddsventil er heller ikke standard på frontlastere til traktor, og hvis det blir brudd i en slange kan både laster og storsekk deise i bakken. Selve sekken kan også ryke. Sekker som har overvintret kan fort være sprø, særlig dersom de har stått i sollys. Når du håndterer storsekkene, bruk storsekkløft eller annet egnet redskap med krok. Ikke bruk pallegaffel eller rundballespyd – de er for skarpe og skjærer for lett gjennom sekken.