Krise?

Er du ofte bekymret for økonomien på bruket?

Er du ofte bekymret for ting du ikke får gjort på gårdsbruket?

Er du ofte bekymret for at du ikke klarer å balansere godt nok mellom familie og plikter på gården?

Jobber du når du er syk, selv om det er farlig for helsa til folk og fe?

Er du nedstemt – har konsentrasjonsvansker – føler du deg ensom – har du problemer med å gjennomført daglige rutiner?

Eller tenker du at det går vel helst bra…?

Vær obs!

Statistikken viser at det å gå rundt med problemer og ubearbeidede negative hendelser over tid, utfordrer vår psykiske helse. Om lag halvparten av oss vil i en periode av livet oppleve å få den psykiske helsen utfordret.

Det er viktig å ta grep og ikke vente med å søke hjelp. Jo tidligere man kommer på banen i forhold til mindre problemer, jo lettere unngår man at disse vokser og gjør at problemet får utvikle seg til en større krise. Det er ingen skam å be om hjelp, men det kan være avgjørende for flere enn deg at du faktisk gjør det.

Hva gjør du, hvem spør du?

Branner og ulykker i landbruket rammer ikke bare bygninger og husdyr, men også bonden og hans familie. Bak ethvert avisoppslag om dyretragedier finnes en menneskelig tragedie. Tap av dyr er en stor belastning for bonden enten det dreier seg om rovdyrangrep eller alvorlig sykdom. Vi vil alle kunne oppleve situasjoner som blir for vanskelige å bære alene. Vanskelighetene blir først til en krise når en ikke lenger er i stand til å finne en utvei, når konflikter dreier seg ikke bare om rettigheter, men om følelser. Å "bry seg om" må ikke forveksles med å "bry seg med". Kjenner du noen som har det vanskelig, så ikke utsett til i morgen det du kan gjøre i dag. Ta kontakt og spør ganske enkelt; hvordan har du det, sånn egentlig?

Vårt tilbud

Norsk Landbruksrådgiving har HMS-rådgivere og avtaler med godkjente bedriftshelsetjenester som kan bistå deg med praktiske råd og veiledning når en krise oppstår. Du kan kontakte oss når du selv opplever livet vanskelig fordi:

  • Livstruende sykdom eller plutselig tap av en nær person rammer deg
  • Ekteskapet ryker
  • Konfliktene tårner seg opp
  • Økonomien er ute av kontroll
  • Brann har rammet eiendommen
  • Husdyr er tapt ved sykdom eller tatt av rovdyr
  • Livet er dominert av ensomhet, isolasjon og meningsløshet

Du kan også kontakte oss dersom du vil hjelpe en bonde.

Vi gir råd og veiledning i krisesituasjoner gratis innenfor gitte rammer til alle i landbruket, uavhengig av HMS-avtale.

For å få noen å snakke med eller for å få hjelp eller råd, kontakt oss gjerne:

Norsk Landbruksrådgiving

Sentralt: www.nlr.no telefon: 90 20 33 17

Regionalt: https://www.nlr.no/lokale-enheter/