Formålet med en god beredskapsplan er å sikre at alle involverte har en klar forståelse for hva som skal gjøres dersom det oppstår en krise. Det er viktig å ha tenkt gjennom hvordan man håndterer situasjonen. Den bør også beskrive hvem man kontakter, hvem man varsler osv hvis det skulle oppstå en krise.

En beredskapsplan bør inneholde en skisse over gården, inkludert alle bygninger og alt som kan påvirke arbeidet i en nødsituasjon, slik som stoppekraner, olje/gass, sikringsskap osv. Videre en rutinebeskrivelse, risikoanalyse og en beskrivelse for hva man gjør ved brann, ulykker eller feil på levert vare, f. eks antibiotikamelk på tanken, for tidlig høsting etter sprøyting e.l.

Trenger du hjelp til oppdatering av beredskapsplanen og/ eller smittevernplanen kan HMS-rådgiverne i NLR Nord Norge hjelpe deg med det (gratis for HMS-medlemmer, kr.1000,- for ikke HMS-medlemmer).

Kan man bli smittet av dyr?

Du trenger ikke å være redd for å bli smittet av dyr. Det er ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr utgjør en smittekilde for covid-19 hos mennesker eller dyr. Selv om koronaviruset antas å ha oppstått hos ville dyr i Kina, er det ikke rapportert om slike tilfeller fra andre steder i verden. Etter råd fra Veterinærinstituttet gir Mattilsyn likevel et generelt føre-var-råd om at smittede personer begrenser sin omgang med matproduserende dyr i den grad det er praktisk mulig. Generelt er det en god rutine å unngå at dyr slikker deg i ansiktet, samt å vaske hender i forbindelse med håndtering av dyr.

Hva med produksjon av bær, potet eller grønnsaker?

I følge Folkehelseinstituttet er det så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann.

Selv om det ikke er noen kjente tilfeller av at viruset smitter via frukt, bær og grønnsaker, anbefaler Mattilsynet at alle virksomheter følger de generelle hygienerådene som til enhver tid gjelder ved produksjon av mat.

Egne regler og anbefalinger gjelder for personer som mistenker at de er syke eller har fått påvist smitte. Se informasjon hos Helsenorge: Råd generelt, i karantene eller isolasjon.

Dersom det er vurdert at du har en kritisk samfunnsfunksjon, for eksempel som grønnsaksprodusent i arbeidsintensive perioder / sesong, kan det gjøres unntak fra karanteneplikten for å gjøre våronn eller utføre andre arbeidsoppgaver i vekstsesongen. Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun på jobb. Videre skal du så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. Hold deg oppdatert via Mattilsynets sider.

https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/kan_bonder_gjore_vaaronn_plante_gronnsaker_og_utfore_andre_oppgaver_gjennom_vekstsesongen_selv_om_de_er_i_karantene.38442