HMS

Sikker Jobb Analyse (SJA)

(Oppdatert: 12.12.2016)

Utfører du farlige arbeidsoppgaver?  Hva er farlig?  Hvor mange ganger har du blitt skadet under arbeid?

Sikker jobb analyse (SJA) er en metode for å analysere de risikoer som er knyttet til en arbeidsoperasjon. Det er et krav i arbeidsmiljøloven at farlige arbeidsoperasjoner skal ha en slik gjennomgang.

Vi bistår deg med vurdering av farene ved arbeidsoperasjoner og finne tiltak for å redusere/fjerne disse.

Tidsbruk
Varighet ca 2 timer

Kontakt:
Din nærmeste rådgivingsenhet eller kontakt NLR på nlr@nlr.no

Systematisk HMS-arbeid
Avklare oppgave eller prosess som skal analyseres
Avklare deltakere i analysen
Organiseringen av arbeidet
Beskrivelse av planlagt arbeidsoppgave og prosess
Indentifisere farekildene
Vurdere og finne tiltak for å fjerne eller redusere risikoen
Avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres og hvem som har ansvaret
Skjemamaler


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.