HMS

Praktisk ergonomi

20.10.2016 (Oppdatert: 12.12.2016)

Alt for mange bønder og sysselsette i landbruket utvikler over tid muskel –og skjelettplager. Med en bevisst holdning og enkle grep kan vi gjøre mye for å unngå belastningslidelser. Med de varierte arbeidsoppgavene man møter hjemme på gården, ligger det til rette for å skape en helsefremmende arbeidsplass!

Lær mer om hvordan du kan beholde en frisk kropp! Ofte vil de samme grepene føre til forenkling og effektivisering av arbeidsdagen!

Tidsbruk
Etter avtale

Kontakt:
Din nærmeste rådgivingsenhet eller kontakt NLR på nlr@nlr.no

Gjeldende lover, regelverk og anbefalinger

Gjennomgang av risikofaktorer

  • Hvilke faktorer er vi godt rustet/mindre rustet til å tåle

Organisering av arbeidet

  • Arbeidsteknikk
  • Hjelpemidler
  • Driftsløsninger

Råd og tips, forebyggende tiltak
Praktiske eksempler/» case»
Ergonomisk risikovurdering av de utsatte arbeidsoppgaver på gården
Planlegging ved nybygg, tilbygg og oppgradering av driftsbygningerFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.