HMS

HMS vedmaskin

20.10.2016 (Oppdatert: 12.12.2016)

Mange trives godt med vedproduksjon.  Dessverre er det fortsatt slik at det er mange skader ved bruk av ulike typer vedmaskiner.

Vi hjelper deg å vurdere risikoene ved produksjonen og fokusere på riktig bruk og god arbeidsteknikk.

 

Tidsbruk
Varighet ca 1 time

Kontakt:
Din nærmeste rådgivingsenhet eller kontakt NLR på nlr@nlr.no

 

Systematisk HMS-arbeid
   Risikostyring- kartlegging- tiltaksplan
Opplæring
   Dokumentert
Kontroll og vedlikehold
   Kontroll av sikkerhetskomponenter
Verneinnretninger
   Kraftoverføringsaksel
   Kjede- kniv
   Transportør
Arbeidsmiljø- Ergonomi
   Muskel og skjelett
   Klem/kutt
   Støyeksponering
   Støv/oljedamp
Kjemikaliehåndtering
   Oljer
Personlig verneutstyr