HMS

HMS traktor og lasteapparat

20.10.2016 (Oppdatert: 12.12.2016)

Traktor er involvert i mange alvorlig og ulykker i landbruket. Vi setter søkelys på risikoen ved bruk av traktoren som arbeidsredskap og fokuserer på enkle tiltak og arbeidsrutiner som gjør at du får en tryggere og bedre arbeidshverdag.

Tidsbruk
Varighet ca 1 time

Kontakt:
Din nærmeste rådgivingsenhet eller kontakt NLR på nlr@nlr.no

Systematisk HMS-arbeid
   Risikostyring- kartlegging- tiltaksplan
Opplæring
   Dokumentert
   Kjøring på vei
   Belastning på frontlaster
   Barn på traktor
Periodisk kontroll og vedlikehold
   Rutiner
   Sikring av traktor
Påbudt verneinnretninger - bruk
   Setebelte
   Deksel over akseltapp
Ergonomi
   Muskel og skjelett
   Måling av pedaltrykk
Kjemikaliehåndtering
   Oljer og drivstoff
   Frostvæske-spylervæske ol
Tilkobling av maskiner
Renhold og ryddighet- førerhytte