HMS

HMS snøfres

20.10.2016 (Oppdatert: 12.12.2016)

En snøfres er et farlig arbeidsredskap. Har du foretatt forskriftsmessig risikovurdering og sikkerhetsopplæring?

Ta kontakt i forkant av brøytesesongen med lokale rådgiver, vi hjelper deg gjerne.

Tidsbruk
Varighet ca 1 time

Kontakt:
Din nærmeste rådgivingsenhet eller kontakt NLR på nlr@nlr.no

Systematisk HMS-arbeid
   Risikostyring- kartlegging- tiltaksplan
Opplæring
   Dokumentert
Kontroll og vedlikehold
   Sikkerhet ved kartlegging av «ulyd»
   Sikkerhet ved fastkjøring av snø
Verneinnretninger
   Kraftoverføringsaksel
   Utkasttut
Arbeidsmiljø- Ergonomi
   Muskel og skjelett
   Støyeksponering
Kjemikaliehåndtering
   Oljer
Personlig verneutstyr