HMS

HMS skurtresker

(Oppdatert: 12.12.2016)

Skuronna er en hektisk periode og det er ofte stort fokus på vær og avling.  Hvor stort fokus har du på din egen arbeidsbelastning og de helserisikoene du utsetter deg?   Vi hjelper deg å bli bevist farene ved kjøring og vedlikehold av maskinen for deg og dine medhjelpere.

Tidsbruk
Varighet ca 2 timer

Kontakt:
Din nærmeste rådgivingsenhet eller kontakt NLR på nlr@nlr.no

Systematisk HMS-arbeid
   Risikostyring- kartlegging- tiltaksplan
Opplæring
   Dokumentert
   Kjøring på vei
Kontroll og vedlikehold
   Sikkerhet ved kartlegging av «ulyd»
   Sikring ved innstillinger av maskin
Verneinnretninger
   Sklihindringslister
   Rekkverk
   Deksel over reimhjul mm.
Arbeidsmiljø- Ergonomi
   Muskel og skjelett
   Støveksponering
   Støyeksponering
Kjemikaliehåndtering
   Oljer og drivstoff
   Frostvæske-spylervæske ol
Personsikkerhet ved treskearbeidet (for medhjelpere m.fl.)
Renhold og ryddighet- førerhytte
Personlig verneutstyr 


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.