HMS

HMS husdyrgjødselspreder

(Oppdatert: 12.12.2016)

Ved spredning av husdyrgjødsel er det viktig å tenke igjennom hvilke farer som kan oppstå ved de ulike arbeidsoperasjoner. Det er viktig at de som utfører jobben er kjent med farene. Din lokale rådgiver setter fokus på dette og har gode råd for trygg gjennomføring og gode arbeidsrutiner.

Tidsbruk
Varighet ca 1 time

Kontakt:
Din nærmeste rådgivingsenhet eller kontakt NLR på nlr@nlr.no

Systematisk HMS-arbeid
   Risikostyring- kartlegging- tiltaksplan
Opplæring
   Dokumentert
   Kjøring på vei/terreng
Kontroll og vedlikehold
   Rengjøring av tom tank
Verneinnretninger
   Sklihindring
   Kraftoverføringsaksel
Arbeidsmiljø- Ergonomi
   Muskel og skjelett
   Gasseksponering
   Støyeksponering
Kjemikaliehåndtering
   Oljer og drivstoff
Personlig verneutstyr


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.