HMS

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

20.10.2016 (Oppdatert: 12.12.2016)

HACCPer en metode for å finne ut hvilke farer det er særlig viktig å ha kontroll med i næringsmiddel-virksomheter for å sikre at ingen blir syk av maten som produseres.

Internkontrollen for næringsmiddelvirksomheter skal bygge på HACCP prinsippene.

 

Tidsbruk
Etter avtale

Kontakt:
Din nærmeste rådgivingsenhet eller kontakt NLR på nlr@nlr.no

Grunnforutsetninger/Arbeidsrutiner
Produktbeskrivelse
Produksjonsplan
Flytkart- produksjonstrinn
Risikovurdering og fareanalyse


   Identifiserer farer
   Bedømme risiko
   Tiltaksplan


Kritiske kontrollpunkter - styringspunkter
Revisjon