HMS

HMS-system for gartneri og veksthus

20.10.2016 (Oppdatert: 12.12.2016)

Vi har tilpasset vårt internkontrollsystem til gartneri- og veksthusnæringen. Sammen med deg tilpasses dette til din virksomhet og dine behov, etter omfang og størrelse på virksomheten.

Dette systemet er forbeholdt HMS-medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving. Ta kontakt med oss for mer informasjon og et tilbud.

Tidsbruk
Etter avtale

Kontakt:
Din nærmeste rådgivingsenhet eller kontakt NLR på nlr@nlr.no

Mål, organisering og ansvar

Risikostyring

Kjemikaliehåndtering

Ansettelser og arbeidsgiveransvar

Avfallshåndtering

Dokumentasjon

Elektrisk anlegg og utstyr

Brannvern

Beredskap

Lover og forskrifter

Revisjon

Hvis behov inkluderer vi HACCP i HMS-systmetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.