HMS

HMS for skogbruksvirksomheter

20.10.2016 (Oppdatert: 12.12.2016)

Vi har utviklet et eget internkontrollsystem for deg som driver skogbruksvirksomhet.  Sammen med deg tilpasses dette til din virksomhet og dine behov, etter omfang og størrelsen på virksomheten.

Dette systemet er forbeholdt HMS medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving.  Ta kontakt med oss for mer informasjon og et tilbud.

Tidsbruk
Etablering: 3-5 timer og vedlikehold 1-2 timer

Kontakt:
Din nærmeste rådgivingsenhet eller kontakt NLR på nlr@nlr.no

Mål, organisering og ansvar
Risikostyring
 Kjemikaliehåndtering
Ansettelser og arbeidsgiveransvar
Avfallshåndtering
Dokumentasjon
Elektrisk anlegg og utstyr
Brannvern
Beredskap
Lover og forskrifter
RevisjonFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.