HMS

Golfvirksomhet

20.10.2016 (Oppdatert: 12.12.2016)

Norsk Landbruksrådgiving og Norges Golfforbund har i samarbeid utviklet et HMS system. HMS-systemet kan virke overveldende og omfattende, men målet er å tilpasse systemet til egen  virksomhet.  En god regel er å holde systemet så enkelt som mulig,men likevel godt nok til å oppfylle lovbestemte krav og være et godt hjelpemiddel i den daglige driften. Krav om internkontroll/HMS system gjelder både de virksomheter som har ansatte og de som drives på «dugnad».  

Tidsbruk
Etablering: 3,5 timer og vedlikehold 1-2 timer

Kontakt:
Din nærmeste rådgivingsenhet eller kontakt NLR på nlr@nlr.no

HMS-system for golfvirksomheter
Mål, organisering og ansvar
Kartlegging og handlingsplaner. Drift
Kartlegging og handlingsplaner. Aktivitet
Kjemikaliehåndtering
Ansettelser og arbeidsgiveransvar
Avfallshåndtering
Dokumentasjon
Elektrisk anlegg og utstyr
Brannvern
Beredskap
Lover og forskrifter
RevisjonFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.