HMS

Brannsikkerhet og beredskap. Svineproduksjon

20.10.2016 (Oppdatert: 12.12.2016)

Det brenner mye i norske grisehus. En totalbrann i grisehuset kan bety tap på titalls millioner kroner. I tillegg kommer avbrudd i produksjonen og den psykiske belastningen. Mattilsynet er i gang med et tilsynsprosjekt for å bidra til å redusere brann og konsekvenser av brann i bygninger med gris.

Gjør deg kjent med hvilke krav som stilles til deg som bonde i det forebyggende arbeid for å redusere brann og konsekvensene av brann.

Tidsbruk
Etter avtale

Kontakt:
Din nærmeste rådgivingsenhet eller kontakt NLR på nlr@nlr.no

Forebygging

 • Bonustid
 • Myndighetskrav
 • Forsikringskrav
 • Egen motivasjon
 • Valg av bygningsmateriale
 • Ventilasjonsanlegg
 • Passiv beskyttelse
 • Renhold
 • Egenkontroll
 • Kontroll og service
 • Beredskapsplan

Brannen oppstår

 • Varsling- alarm
 • Brannens utvikling

Slukking/ etterarbeid

 • Slukkemiddel
 • Kunnskap/opplæring
 • Rømningsvei