HMS

Bonden som byggherre

20.10.2016 (Oppdatert: 12.12.2016)

SHA = Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø
Ved bygge-og anleggs-prosjekt på gården er det viktig at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til deltakerne i prosjektet ivaretas. Byggherreforskriften beskriver hvordan dette skal gjøres og det er bonden som har ansvaret for at forskriften blir fulgt. SHA-plan er et punkt i forskriften.
Vi har laget en mal for SHA-plan tilpasset behovet i landbruket. Bonden kan selv lage SHA-plan og ivareta rollen som SHA-koordinator med veiledning fra NLR HMS, eller bonden kan leie SHA-koordinator fra NLR til å utføre hele arbeidet.

 

Kontakt:
Din nærmeste rådgivingsenhet eller kontakt NLR på nlr@nlr.no

 

Dokumentmal for SHA-plan (Sikkerhet- Helse og Arbeidsmiljøplan)

Organisering og samordning
Fremdriftsplan
Riggplan
Kartlegging av særlige farlige arbeidsoperasjoner. Sikker jobbanalyse
Avviksbehandling. Vernerunder
Oversiktsliste
HMS-erklæring
Signeringsliste
Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftene arbeidsplass

Rådgiving:

Veiledning i bruk av dokumentmal for SHA-Plan

SHA- koordinatortjenesteFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.