HMS

Beredskapsplan

20.10.2016 (Oppdatert: 12.12.2016)

Beredskap betyr å være etterpåklok på forhånd! Det lønner seg alltid å tenke i gjennom situasjoner som kan oppstå og være forbrett på uforutsette hendelser.

Våre rådgivere hjelper deg å kartlegge utfordringer og utarbeide en beredskapsplan.

Tidsbruk
Varighet ca 2 timer

Kontakt:
Din nærmeste rådgivingsenhet eller kontakt NLR på nlr@nlr.no

Introduksjon
   Hensikt og forutsetninger
   Beskrivelse av geografisk virkeområde (kart over gården)
   Fordeling ansvar
Varsling
   Varslingssystemer
   Prosedyre for intern og ekstern varsling
Beredskapsorganisering
   Tilgjengelig personell
   Informasjon
Beredskapssentral
   Hvor er – og hva inneholder «beredskapssentral» (aktuelt verktøy på gården?)
   Vannkilder, slukkeutstyr
   Fare- og skaderapportering, interne rutiner
   Rapporter til off.myndighet
 Handlingsplaner
   Generelt om beredskapssituasjoner (møteplasser etc.)
   Brann
   Personskader / øyeblikkelig hjelp
   Forurensning
Ressurser
   Personell (ansatte, familie, naboer, venner)
   Annet materiell og utstyr (traktoraggregat, vanningsanlegg etc.)
   Ekstern bistand


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.