HMS

HMS motor- og ryddesag

20.10.2016 (Oppdatert: 12.12.2016)

Arbeid i skogen oppleves for de fleste som et givende arbeid.  Bruk av motorsag og ryddesag stiller strenge krav til sikkerhet og arbeidsteknikk. Vi gir deg oversikt over hvilke krav som gjelder for opplæring og bruk av arbeidsutstyr. Praktiske råd og tips for trygt og effektivt arbeid.

Tidsbruk
2 timer

Kontakt:
Din nærmeste rådgivingsenhet eller kontakt NLR på nlr@nlr.no

Systematisk HMS-arbeid
   Risikostyring; kartlegging- tiltaksplan
Opplæring
   Dokumentert
Kontroll og vedlikehold
   Rutiner
Verneinnretninger
   Kontroll av funksjon
Arbeidsmiljø- Ergonomi
   Muskel og skjelett
   Støv/oljedamp
   Støyeksponering
Kjemikaliehåndtering
   Oljer og drivstoff
Personlig verneutstyr
   Hjelm, sko, bekledning
   Sikringsradio
Personlig sikkerhet når flere arbeider sammen
 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.